04 Νοεμβρίου 2016

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αλλαγές στη μείωση φόρου. N.4387/2016

 

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αλλαγές στη μείωση φόρου. N.4387/2016

 

 Νέα κλίμακα φορολογίας

Με τον ν. 4387/2016 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου αυτού, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 και πλέον υπάρχει μία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα.Η ανωτέρω κλίμακα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

 

 

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο

Φόρου

(ευρώ)

20.000 ,00

22%

4.400,00

20.000 ,00

4.400 ,00

10.000,00

29%

2.900,00

30.000 ,00

7.300,00

10.000,00

37%

3.700,00

40.000, 00

11.000,00

Υπερβάλλον

45%

     
       
   
   
         
         
   
                 

 Μείωση φόρου εισοδήματος

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 και πλέον εισήχθη διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου βάσει του νέου άρθρου 16, αφορά τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες. Να τονίσουμε ότι δεν ισχύει η μείωση αυτή για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.Βάσει των νέων διατάξεων, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 30

Πτολεμαΐδα, T.K 50200

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 13:30 και 17.30 - 20.30

Σάββατο

08:00 - 13:30

2463053155

kotzabasislog (@) yahoo.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


facebook  twitter  youtube

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Φορολογικά Φυσικών Προσώπων Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αλλαγές στη μείωση φόρου. N.4387/2016