Λογιστικές υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων καθώς στόχος μας είναι η σχέση με τους πελάτες μας να είναι σχέση συνεργάτη και έμπιστου συμβούλου για όλα τα θέματα που μπορούν να τον αφορούν.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας, εργαζόμαστε για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων, Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

 

Πιο αναλυτικά παρέχουμε:

 • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων.

  Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.

  Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.

  Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.

  Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων

  Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί.

  Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.

  Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.

  Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.

 • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ, ΓΕΜΗ κλπ).

  Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ, ΓΕΜΗ.

  Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, την Περιφέρεια ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.

  Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.

  Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.

  Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.

  Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών

  Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (Προσλήψεις - Αποχωρήσεις – Καταγγελίες).

  Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους

  Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων

  Έκδοση αποδείξεων

  Συμβάσεις εργασίες

  Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας

  Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά.

  Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.

  Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.

  Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.

 • Στην περίπτωση που το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας είναι τέτοια που απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης, είμαστε παρόντες στην σωστή οργάνωση του σε κάθε τομέα. Επιμόρφωση εργαζομένων για καλύτερη αποδοτικότητα και ακρίβεια ώστε ο ρόλος μας με την πάροδο του χρόνου να γίνει μόνο εποπτικός κάτι που είναι επωφελές και για εμάς και για εσάς. Επιμόρφωση τόσο σε λογιστικά προγράμματα, εμπορική διαχείριση ή ERP αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή τους. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με εσάς με το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

  Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης.

  Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο για απλά θέματα όπως τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης και του συνόλου των λογιστικών εργασιών καθώς και σε πιο "δύσκολα" θέματα όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 30

Πτολεμαΐδα, T.K 50200

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 13:30 και 17.30 - 20.30

Σάββατο

08:00 - 13:30

2463053155

kotzabasislog (@) yahoo.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


facebook  twitter  youtube

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Υπηρεσίες Λογιστικές υπηρεσίες για Επιχειρήσεις