24 Νοεμβρίου 2014

Τι ισχύει για το Εργόσημο;

Το εργόσημο είναι ένα έντυπο υπό τύπο επιταγής που περιλαμβάνει το ποσό της (καθαρής) αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της υπέρ του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ αντιστοιχούσας εισφοράς. Ο εργοδότης που απευθύνεται σε μια τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ δηλώνοντας τα στοιχεία του (μεταξύ των οποίων τον ΑΜΚΑ) και το είδος της παρεχόμενης εργασίας, καταβάλλοντας, συγχρόνως το ποσό του εργόσημου, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του εργαζόμενου και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

ergosimo
Το εργόσημο εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο κρατά ο εργοδότης στο αρχείο του. Το άλλο αντίγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο, αφού συμπληρώσει επ αυτού τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ κλπ), καθώς και την ημερομηνία πληρωμής. Ο εργαζόμενος υπογράφει στο αντίτυπο που κρατά ο εργοδότης για επιβεβαίωση της παραλαβής του δικού του αντιγράφου.


Ο εργαζόμενος προσκομίζει το δικό του αντίγραφο εργόσημου προς εξαργύρωση του στο φορέα που το έχει εκδώσει ή σε άλλο πιστωτικό φορέα, που έχει αυτό το δικαίωμα (τράπεζα,ΕΛΤΑ). Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το καθαρό πληρωτέο ποσό, που αναγράφεται στο εργόσημο, ενώ με το ποσό των αντίστοιχων αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών πιστώνεται ο λογαριασμός του εργαζόμενου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. (Ι.Κ.Α.)

 

les composantes du viagra Χρόνος ισχύος εργόσημου

Ο χρόνος ισχύος του εργόσημου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεώς του, μετά την παρέλευση των οποίων δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο.


a quand viagra generique Μη χρησιμοποίηση του εργόσημου- Ακύρωση

Αντίθετα, εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του και να επιστραφεί το ποσό του στο εργοδότη, αποκλειστικά από τον φορέα που το έχει εκδώσει.

 

forum pharmacie en ligne cialis Κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζομένων με εργόσημο

Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις στο σύστημα ασφάλισης και αμοιβής με εργόσημο υπάγονται τα παρακάτω πρόσωπα:


qu est ce que le vardenafil A) Το κατ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
- Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας.
- Οι κηπουρικές εργασίες
- Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών
- Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

achat viagra pharmacie Β) Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς ένα είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρίας ή ως μέλος εταιρίας.

erfahrungen mit viagra ohne rezept Γ) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.

sotalol et viagra Δ) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ οίκον ή σε άλλο χώρο.

qu'est ce que la cialis Ε) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

Επίσης quel dose prendre pour le viagra νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων με εργόσημο είναι οι εξής:

1. Το προσωπικό ασφαλείας και περιφρούρησης των αθλητικών αγώνων.

2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως φροντίδα/πότισμα χλοοτάπητα, συντήρηση γραμμών αγωνιστικού χώρου, λειτουργία φωτεινών πινάκων βαθμολογίας

3. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, όπως ταξιθέτες κ.λ.π

4. Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμματείας Αγώνων.

5. Οι παρατηρητές αγώνων.

6. Οι κριτές Αγώνων.

7. Οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και τεχνικού επιτελείου.

8. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκφώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλητικών διοργανώσεων

9. Οι τραυματιοφορείς

10. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: αφορά τα γήπεδα/στάδια που διαθέτουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 30

Πτολεμαΐδα, T.K 50200

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 13:30 και 17.30 - 20.30

Σάββατο

08:00 - 13:30

2463053155

kotzabasislog (@) yahoo.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


facebook  twitter  youtube

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργατικά Τι ισχύει για το Εργόσημο;