Κατηγορία Εργατικά

 

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι (έμποροι κλπ) θα έχουν από 01/01/2017 σοβαρότατες αυξήσεις στις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους οι οποίες αναμένεται να φθάνουν σωρευτικά μέχρι και το 37,95% επί του εισοδήματος τους.

Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι από 01/01/2017 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο της κύριας σύνταξης που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

19 Σεπτεμβρίου 2016

Άδεια μητρότητας

Κατηγορία Εργατικά

Άδεια μητρότητας

Η άδεια μητρότητας διαρκεί συνολικά 17 εβδομάδες (119 ημέρες). Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού (56 ημέρες – άδεια τοκετού), και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό (63 ημέρες – άδεια λοχείας). Αν η έγκυος γυναίκα πάρει άδεια ασθενείας για 8 εβδομάδες μέχρι τον τοκετό, τότε δε δικαιούται να λάβει την άδεια τοκετού.

Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί προτού συμπληρωθούν 56 ημέρες, το υπόλοιπο θα χορηγηθεί μετά τον τοκετό για να συμπληρωθούν κανονικά οι 119 ημέρες. Αν το παιδί γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει μετά τον τοκετό, τότε η άδεια λοχείας (63 ημέρες) δεν διακόπτεται.

Κατηγορία Εργατικά

 

Ετήσια Κανονική Άδεια

Κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.

Οι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ’ έτος και επιδόματος αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών αδείας αναπαύσεως, υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15νθημέρου για τους αμειβόμενους με μισθό και των 13 εργάσιμων ημερών για όσους μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του μισθωτού.

Σελίδα 1 από 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 30

Πτολεμαΐδα, T.K 50200

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 13:30 και 17.30 - 20.30

Σάββατο

08:00 - 13:30

2463053155

kotzabasislog (@) yahoo.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


facebook  twitter  youtube

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργατικά